Ilmiy nashrlar

management-image

"Innovation Tecnosystems" amaliy jurnali

2023-yil 1-chorak 9-son

Yuklab olish uchun havola

link)) != 0) { $new_file = json_decode($cadet->link)[0]; $new_file_path = Voyager::image($new_file->download_link); }else $new_file_path = "#"; ?>
management-image

"Innovation Tecnosystems" amaliy jurnali

2023-yil 2-chorak 10-son

Yuklab olish uchun havola

link)) != 0) { $new_file = json_decode($cadet->link)[0]; $new_file_path = Voyager::image($new_file->download_link); }else $new_file_path = "#"; ?>